Gästlägenhet
Boende i föreningen har möjlighet att boka en gästlägenhet i grannföreningen Äppelträdet på Norr Mälarstrand 94-96 till en kostnad av 350 kronor per natt, högst sex nätter i följd. Man bokar via Äppelträdets hemsida www.appeltradet.org och där finns också regler och tider för in- och utcheckning
Våra medlemmar kan boka gästlägenheten tidigast 2 veckor före önskad bokning. Detta för att ge deras egna medlemmar förtur till att nyttja lägenheten

Köksfläktsbyte
Eftersom föreningen har tryckreglerade frånluftsfläktar på taket så är det inte tillåtet att montera något annat än spiskåpor i köket eller kolfilterfläktar, d.v.s. fläkt får ej anslutas till frånluftkanalen.
Demonteras befintlig spiskåpa måste återstående frånluftanslutning kompletteras med en frånluftsventil.

Markiser
Vill du installera markiser. Alla markiser skall ha en enhetlig färg, d.v.s. samma färg som redan uppsatta markiser (grön).

Nycklar
Nycklar till lägenhetsdörren är de boendes ansvar. Normalt finns tre nycklar till varje lägenhet. Nycklarna är kopieringsskyddade och ny nyckel måste beställas via info@hangboken.se
 
Radiatorer
Radiatorerna är originalutrustning – iakttag varsamhet när du skruvar på ventilerna. Kontrollera ventilerna då och då – vid läckage kontakta Delagott.
Det är absolut förbjudet att montera bort termostaten som finns på varje element, eftersom en sådan åtgärd påverkar värmefördelningen i hela huset.