Internet och Tele2.

Internet

Föreningen erbjuder boende, utan extra kostnad, internetuppkoppling.

Uppkoppling sker via fastighetsnätverkets nätverksuttag i lägenheten.

Internet levereras via Ownit. Felanmälan 08 - 525 07 300.

Tele2

Tele2 antennsystem och fastighetsnätverket är två separata system och helt oberoende av varandra. Inom fastigheten levererar Tele2 ett analogt grundutbud med TV-kanaler, bl.a. SVT och TV4, via TV-antennuttag.

För att få digitalTV & telefon via antennuttaget krävs särskild utrustning från Tele2. För mer information, ring 90 222.

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att på egen hand förändra Tele2 antennsystem, då förändringar kan påverka hela fastighetens antennsystem och orsaka störningar för andra boende. Kontakta auktoriserat företag med Tele2-behörighet vid förändring/flyttning av antennuttag.