Kärlskåp för Il Picchios sopor Kärlskåp för Il Picchios sopor

Il Picchio har egen hämtning av hushållsavfall

Il Picchio har egen hämtning av sitt hushållsavfall. För detta ändamål samt för egen sortering av pappersavfall etc har de till förfogande ett större kärlskåp på baksidan.

Brf Hängbokens sortering av avfall

Dålig sopsortering och nedskräpning i soprummet medför extraarbete för sophämtning och städning, och därmed också extrautgifter för alla boende eftersom det påverkar vår bostadsrättsförenings ekonomi. Det är den tråkiga delen.

 

Den roliga delen, det är att lära sig sopsortera rätt!! En konst som tar högst 4 minuter om dagen efter lite träning.

Boende i Brf Hängboken har roligt och är bra på att sortera sopor!

 

För att göra det lite enklare kan du ställa dig själv fyra frågor, för att veta om det du vill bli av med hör hemma i soppåsen för hushållssopor eller inte:

 

1. Är avfallet farligt eller giftigt för människa och miljö?

 

2. Har avfallet sladd eller batteri?

 

3. Är avfallet för stort för soppåsen eller brinner det inte så bra?

 

4. Är avfallet en förpackning eller en tidning?


Informationsmaterial:

Stockholm vatten sopsorteringsguide