Vår fina takterrass med en av Stockholms vackraste utsikter får disponeras av alla boende i huset, samt eventuella gäster.

 

Ordningsregler

Självklart gäller god "Sundhet, ordning och skick" och alla skall vara aktsamma om och väl vårda takterrassen. Det är Du som utnyttjar takterrassen som städar den. Ta med dig matrester, burkar, cigarrettfimpar och annat skräp när Du går därifrån. Flyttar ni runt möbler, ställ tillbaka dem på ursprunglig plats innan ni lämnar takterrassen.

 

Vikdörrarna av glas ska vara stängda då ingen vistas på takterrassen.

 

Det finns boende som har lägenheter som kan störas av aktiviteter på takterrassen. Det är därför viktigt att särskild hänsyn tas till dessa vad gäller anpassning av ljudnivå och nedskräpning.

 

Vid grillning skall hänsyn tas till brandrisken. Det innebär att glöd, aska, tändvätska och dylikt hanteras så inte risk för brand eller skada uppstår. Grill ska vara placerad på tillhörande golvplåt så länge brandrisk pga glöd föreligger.

 

Säkerhet!

Du använder takerrassen på egen risk. Barn får endast vistas på takterrassen under vuxens tillsyn.

Det är ej tillåtet att avfyra raketer och andra pyrotekniska smällare.

 

Bokning

Det är ej möjligt att "boka" stora takterrassen helt för eget bruk och därmed utestänga andra boende från att vistas där samtidigt. Stora takterrassen är alltid tillgänglig för alla boende som spontant önskar njuta av en av Stockholms vackraste utsikter, grilla, fika, sola etc.

 

Det hindrar dock inte att man på anslagstavlorna i portarna "annonserar" om att man avser vara på takterrassen för privat ändamål, men man får då räkna med att andra boende alltid har möjlighet att vistas där samtidigt.

 

Det finns möjlighet att boka de små terrasserna högst upp i varje trappuppgång (f.d. piskbalkongerna) för privat ändamål, De två små terrasserna är avsedda att avlasta den stora terrassen och nyttjas för privata middagar, solning, möten etc. Dessa är möblerade för åtta personer + grill.

Kvällsutsikt från takterassen