Delagott

Delagott förvaltning är anlitad för att hjälpa oss att förvalta vår fastighet.
Delagott har sitt kontor på Hantverkargatan 5 C, se vidare Förvaltare.
Ekonomi
Avisering av avgifter och hyror, bokföring, betalningar, ekonomiska rapporter m.m.
Fastighetsskötsel
Veckovis sker tillsyn av fastigheten. Vid tillsyn sker enklare åtgärder, t.ex byte av lampor, låsfel åtgärdas.
I det fall Delagott identifierar behov av åtgärder så kontaktas styrelsen.
Städning
Veckovis städas entréer, trappor och hiss.
Månadsvis städas golvet i tvättstugan samt bastu, dusch och omklädningsrum.
Behöver du akut komma i kontakt med fastighetsförvaltare så finns anslag uppsatt i entrén. Notera att utöver kontorstid gäller jourhavande fastighetesskötare enligt anslag i entrén.
OBSERVERA: Bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för eventuella felavhjälpande åtgärdar eller inre reparationer i lägenhet. Delagott kan utföra arbetet vid eventuell kontakt men det är bostadsrätts-innehavaren som står för denna kostnad.