2020

Normalt brukar föreningens vårstäddag infalla i början av maj, Givet rådande situation och i enighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på eller helt ställa in årets städdag. Detta för att minska risken för smittspridning och värna om föreningens medlemmar. 

Styrelsen genomför vissa åtgärder för att säkra löpande underhåll av fastigheten. Det är varmt välkommet att boende på eget initiativ genomför delar av vad som brukar ingå i städdagen för att välkomna våren!

Läs hela inlägget »

Från 26 maj 2020 övertgår ComHems tv-kanaler till att sändas enbart digitalt. För dig som inte har en digital mottagare innebär detta att du måste införskaffa en för att fortsätta titta på tv. Läs mer i informationen nedan.
 

Läs hela inlägget »