Styrelse

Ordförande
Anna Saibel
 
Sekreterare
Anita Häll
 
Kassör
Eva Färnstrand

Ledamöter
Mikkel Strandell
Frida Andersson
Mosa Alasaly Stigmar
 
Suppleanter
Caroline Amoding

Styrelsen arbetar bland annat med:

- Kontakter med medlemmar och hyresgäster

- Kontakt med fastighetsförvaltare

- Upphandling av tjänster för drift

- Kontakter med mäklare

- Beslut om medlemskap i föreningen

- Beslut om reparationer /renoveringar

- Ekonomiska frågor
Deklarationer

- Årsredovisning

- Kontakt med andra föreningar

 

Styrelsen sammanträder normalt en gång per månad och vid behov oftare. Vid frågor eller synpunkter kan du kontakta styrelsen via e-postadress info@hangboken.se, Observera att e-post till denna adress når alla ledamöterna i styrelsen.

Kontakta styrelsen