Radonmätning Brf Hängboken

Under vintern 2017/18 genomfördes i fastigheten en av kommunen ålagd obligatorisk radonmätning. Denna genomfördes på grund av regelverk som kräver att mätning görs på frekvent basis. Det fanns med andra ord inga indikationer på att mängden markradon i huset avviker från godkända gränsvärden.

Av 40 utdelade mätdosor har 36 återlämnats för analys (18 lägenheter). Av dem rapporteras samtliga ligga under gränsvärdet på 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter). Resultaten och analysrapporterna är inskickade till kommunen. 

Stort tack till samtliga inblandade!
 

Mätresultatet per 1 mars 2018
ÅrsmedelvärdeBq/m3 <20 20 30 40 50 60 70 80 >80
Antal mätningar (lägenheter) 4 5 2 4 1 1 0 1 0Med vänliga hälsningar
Styrelsen