OVK-besiktning, åtgärder och ny inspektion

I mars genomfördes en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) av lägenheterna och lokalen i fastigheten. Flertalet av lägenheterna fick en eller flera anmärkningar. I dagarna har styrelsen lämnat ut brev med individuella anmärkningar.

Har er lägenhet fått en anmärkning är det väldigt viktigt att bristen/bristerna åtgärdas innan nästa besiktning den 22 januari 2019.

Varje besiktning kostar varför vi vill att nästa är det sista för denna omgång. Har ni frågor om er specifika anmärkning kontakta styrelsen via info@hangboken.se .

Hälsningar
Styrelsen