Matavfallssortering

Föreningen fick tidigare i höstas frågan från Stockholm Vatten och Avfall om att påbörja matavfallssortering där intresserade hushåll får möjligheter att sortera sina matavfall i speciella kärl.
 
Vad? Möjlighet att sortera ut matavfall ur vanliga hushållssopor.
 
Varför? Närmare 40 procent av det vi slänger i soppåsen är matavfall som kan omvandlas till bl.a. bränsle för sopbilar, bussar, och personbilar eller till växtnäring till åkermark. En stor del av de sopor vi vanligtvis slänger kan alltså återanvändas
 
Hur? Varje hushåll som är intresserat av matavfallssortering utrustar sig med särskilt påshållare, papperspåsar, en vaskskrapa samt tydliga instruktioner kring vad som kan återvinnas. Påshållaren och papperspåsar installeras av boende på lämplig plats i hushållet och återvinningen kan börja. I soprummet finns numera en separat behållare där de matavfallsfyllda papperspåsarna kan slängas. Både påshållaren och påsen är gjorda för att hålla sig fräscha under flera dagar.
 
Om ni är intresserade av att delta, hämta materialet (påshållare, påse, vaskskrapa och instruktionsblad) i soprummet.
 
Hälsningar
Styrelsen