Föreningens vårstädning uppskjuten

Normalt brukar föreningens vårstäddag infalla i början av maj, Givet rådande situation och i enighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har styrelsen beslutat att skjuta på eller helt ställa in årets städdag. Detta för att minska risken för smittspridning och värna om föreningens medlemmar. 

Styrelsen genomför vissa åtgärder för att säkra löpande underhåll av fastigheten. Det är varmt välkommet att boende på eget initiativ genomför delar av vad som brukar ingå i städdagen för att välkomna våren!